تبلیغات
پایگاه اطلاع رسانی نیکشهر www.Rostamkarimi.ir وش آتکی - مطالب شورا، دهیاری و شهرداری

 

چه کسی باید به رسوایی شورای شهر نیکشهر پایان دهد..؟ مسوولان- مردم یا لطف خداوند تباک تعالی

این پنج نفر شورا عامل اصلی عقب ماندگی و پسرفت شهر مظلوم نیکشهر هستند.

اینها را خوب بشناسید و چون استاد مردم آزاری و اختلاف و تفرقه هستند دوره بعدی دوباره انتخابشان کنید چون گل سرسبد شهر هستند... ضمنا هر وقت برای هدایت اینها دعا فراموش نشود.؟

چرا مسوولان تا هنوز سکوت کرده اند؟؟ هیچ توجیهی برای مسوولان امر نمانده است... امید مردم نیکشهر تنها به لطف خداست تا از شر اینها خلاص شوند. چون هیچکس حریف اینها نمی شود..؟!! تا کی..؟

      

خداداد بلیده رئیس شورا               درک بلوچ نائب رئیس           شیرمحمد بلیده خزانه دار

                                    

                اسحاق جلالی منشی              مراد رئیسی منشی

اگر این پنج نفر بار دیگر شرکت کنند دوباره رای خواهند آورد و در این مورد هیچ شکی از آرای مردم شهر نیکشهر نیست..؟

اظهارات یکی از اعضای شورای شهر: رئیس شورا آمریکاست و ما به مانند کشورهای مسلمان. او بمب اتم دارد ولی ما انرژی هسته ای صلح آمیز.

خداداد بلیده رئیس شورا خطاب به ادارات و مردم شهر: امضای استشهادیه ها توسط مراد رئیسی و اسحاق جلالی دو عضو شورا فاقد اعتبار است.

چرا رئیس شورا افراد پاکستانی و افغانی را به منظور بهره كشی و دیواركشی شبانه در تصرف اراضی ملی و دولتی شهرستان تایید هویت کرده است.. چرا 40 هکتار زمین تصرف کرده... چرا...؟؟

متن کامل و جنجالی به همراه نامه های مضحک شورا به ادارات متن کامل ذیل را کلیک نمایید.متن کامل اینجا کلیک کنید

طبقه بندی: شورا، دهیاری و شهرداری، 
نوشته شده در تاریخ دوشنبه 14 شهریور 1390 توسط رستم کریمی