تبلیغات
پایگاه اطلاع رسانی نیکشهر www.Rostamkarimi.ir وش آتکی - سانحه رانندگی رئیس آموزش و پرورش نیکشهر

 

خودروی حامل مسئولین آموزش و پرورش شهرستان نیكشهر كه در حال عزیمت به ایرانشهر بود وازگون شد

 

تصویر خودروی واژگون شده متعلق به رضا آبخضر فرهنگی نیکشهری

در این حادثه كه روز پنجشنبه مورخ: ۵/۹/۸۸ روی داد لعل بخش رئیسی مدیر آموزش و پرورش شهرستان نیكشهر به همراه ۳ تن از كارشناسان (رضا آبخضر حسین میرگشانی و...) جهت شركت در جلسه ای عازم ایرانشهر بودند خودروی حاملشان در نزدیكی شهر ایرانشهر واژگون گردید. خوشبختانه جراحات جدی به هیچكدام از سرنشینان وارد نگردید. 

نوشته شده در تاریخ چهارشنبه 14 بهمن 1388 توسط رستم کریمی نژاد